ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 124460806000 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το www.factory-cyclist.gr, (εφεξής ο «Δικτυακός τόπος»), είναι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με την εμπορική ονομασία «FACTORY CYCLIST», το οποίο εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση ποδήλατα, προϊόντα ένδυσης υπόδησης, αξεσουάρ κ.α. μέσω του Διαδικτύου. Το www.factory-cyclist.gr και ο Δικτυακός τόπος ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ», που εδρεύει στην Επταπυργίου 10, Συκιές, Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 133857598 /Ζ’ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης), με αριθμό ΓΕΜΗ 124460806000 , τηλ. 2310 615 530, email info@factory-cyclist.gr (εφεξής το «info@factory-cyclist.gr» ή το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», η/το «Factory Cyclist Store», η «Επιχείρηση», «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού τόπου και Αγορών, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους  Γενικούς Όρους Αγοράς, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies  (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή «Γενικοί Όροι» ή «Όροι»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», o «Καταναλωτής», «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του, ή/και συναλλάσσεστε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, διενεργώντας αγορές και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε με τo Factory Cyclist Store για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Πριν εισέλθετε στο Δικτυακό Τόπο και κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του ή προβείτε σε αγορές στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του Factory Cyclist Store, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Factory Cyclist Store, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Factory Cyclist Store.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών του Factory Cyclist Store, ούτε να προβείτε σε αγορά προϊόντων. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις κρίνεται απαραίτητη, καθόσον το Factory Cyclist Store διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. To Factory Cyclist Store αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, δεν καταλαμβάνει παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρείας μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Factory Cyclist Store, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Factory Cyclist Store. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή σας στο Factory Cyclist Store μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Το Factory Cyclist Store διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος ή ορισμένων Υπηρεσιών ή την εμπορία ορισμένων Προϊόντων.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ FACTORY CYCLIST STORE ΠΟΥ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ.

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Factory Cyclist Store είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (πχ. Περιγραφή προϊόντων). Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τα προϊόντα που αναρτώνται στο www.factory-cyclist.gr παρουσιάζονται με τις τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Εκτός από το κόστος της λιανικής ο εκάστοτε χρήστης/πελάτης πληρώνει και το κόστος μεταφοράς, όταν αυτό υφίσταται, το μέγεθος του οποίου θα γνωστοποιείται πριν από την τελική υποβολή της παραγγελίας του. Η εταιρεία δύναται να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων της. Η οποιαδήποτε τροποποίηση δεν θα επηρεάζει υφιστάμενες παραγγελίες που βρίσκονται σε επεξεργασία ή έχουν αποσταλεί.

**Ογκώδοι αντικείμενα όπως τροχοί , αναρτήσεις , προπονητήρια κ.α. φέρουν κόστος μεταφοράς 15ευρώ προς όλη την Ελλάδα.

Η πληρωμή των προϊόντων δύναται να γίνει με έναν από τους κάτωθι εξής τρόπους:

  • πιστωτική ή χρεωστική κάρτα,
  • κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή αντικαταβολή.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα αποστέλλεται στον πελάτη ένα email που θα επιβεβαιώνει την παραγγελία του.

Ο πελάτης κατά την παραλαβή του προϊόντος είναι υπεύθυνος να ελέγξει αν η συσκευασία είναι άθικτη και αν η κατάσταση των προϊόντων που παρέλαβε είναι η επιθυμητή ή υπάρχουν τυχόν εμφανή προβλήματα ή ελαττώματα του προϊόντος ώστε να μην χάσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο περί ελαττωματικών προϊόντων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που έχει αγοράσει από το διαδικτυακό κατάστημα εντός 14 ημερών από τη παραλαβή. Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη.

Προσοχή! Τα προϊόντα θα πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί.

α) Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία οφείλεται στην εταιρία ή σε προμηθευτές της εταιρίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρία, αρκεί η μεταφορική εταιρία που έχει χρησιμοποιηθεί για την αρχική μετάβαση, να μην είναι μεταφορική εταιρία που έχει ζητηθεί από τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προηγηθεί συμφωνία με την εκάστοτε μεταφορική εταιρία που θα επιστρέψει το προϊόν στην εταιρία. Το προϊόν θα πρέπει μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και να είναι σε άριστη κατάσταση. Στη αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

β) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφής προϊόντος, γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Το προϊόν θα πρέπει μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και να είναι σε άριστη κατάσταση. Στη αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

γ) Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του προϊόντος ή ακύρωση παραγγελίας. Η επιστροφή χρημάτων διενεργείται με την ίδια μέθοδο πληρωμής με την οποία έγινε η αρχική αγορά στο διαδικτυακό κατάστημα. Εάν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ο χρόνος επιστροφής χρημάτων εξαρτάται από τη πολιτική του τραπεζικού οργανισμού έκδοσης της κάρτας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι καθαρά για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και την επικοινωνία μας με εσάς για αυτήν.

Αναλαμβάνουμε και δεσμευόμαστε να μην εμπορευθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι πληροφορίες που θα μας παραχωρήσετε κατά την χρήση του eshop μας είναι λάθος ή έχουν αλλάξει ή θέλετε να τις διαγράψουμε σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email,  ή τηλεφωνικά στο 2316 017 817.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Factory Cyclist Store και οι παραγγελίες των προϊόντων της θα ζητηθεί η γνωστοποιήσει κάποιον προσωπικών σας στοιχείων. Δηλαδή θα σας ζητηθούν:

  • το πλήρες ονοματεπώνυμο σας
  • μια διεύθυνση αποστολής
  • μια διεύθυνση χρεώσεις ( σε περίπτωση που δεν είναι η ιδία με την διεύθυνση αποστολής)
  • τα στοιχειά τιμολόγησης (σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδοθεί τιμολόγιο αγοράς)
  • ένας αριθμός επικοινωνίας
  • ένα email
  • και στην περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας θα σας ζητηθεί ο αριθμός αυτής, η ημερομηνία λήξης της και το CVV (τριψήφιος κωδικός ασφάλειας) .

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD), καθώς επίσης και του Κανονισμού για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR) με εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου) του παρόντος ιστότοπου

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Η εκ μέρους σας καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας για τους λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου)

COOKIES

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει Cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories