ΚΙΤ ρουλεμάν τσιμούχες τροχών συμπεριλαμβανομένου και του αποστάτη KTM EXC 250/300 ‘08-’15

55.00

Front wheel repair kit KTM EXC 250/300 ‘08-’15

Fitment:

 • 2007 400 EXC FACTORY RACING EUROPE
 • 2007 450 EXC FACTORY RACING AUSTRALIA
 • 2007 450 EXC FACTORY RACING EUROPE
 • 2007 525 EXC FACTORY RACING AUSTRALIA
 • 2007 525 EXC FACTORY RACING EUROPE
 • 2008 125 EXC EUROPE
 • 2008 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2008 125 SXS EUROPE
 • 2008 200 EXC AUSTRALIA
 • 2008 200 EXC EUROPE
 • 2008 200 XC USA
 • 2008 200 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2008 200 XC-W USA
 • 2008 250 EXC AUSTRALIA
 • 2008 250 EXC EUROPE
 • 2008 250 EXC-F AUSTRALIA
 • 2008 250 EXC-F EUROPE
 • 2008 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
 • 2008 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2008 250 SXS-F EUROPE
 • 2008 250 XC-F USA
 • 2008 250 XCF-W SOUTH AFRICA
 • 2008 250 XCF-W USA
 • 2008 250 XC USA
 • 2008 250 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2008 250 XC-W USA
 • 2008 300 EXC-E AUSTRALIA
 • 2008 300 EXC-E EUROPE
 • 2008 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
 • 2008 300 XC USA
 • 2008 300 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2008 300 XC-W USA
 • 2008 450 EXC-R AU, GB
 • 2008 450 EXC-R EUROPE
 • 2008 450 EXC-R SIX-DAYS EUROPE
 • 2008 450 EXC-R USA
 • 2008 450 SMR EUROPE
 • 2008 450 SXS-F EUROPE
 • 2008 450 XC-F USA
 • 2008 450 XCR-W SOUTH AFRICA
 • 2008 450 XCR-W USA
 • 2008 505 XC-F USA
 • 2008 530 EXC-R AU, GB
 • 2008 530 EXC-R EUROPE
 • 2008 530 EXC-R SIX-DAYS EUROPE
 • 2008 530 EXC-R USA
 • 2008 530 XCR-W SOUTH AFRICA
 • 2008 530 XCR-W USA
 • 2008 690 ENDURO AU, GB
 • 2008 690 ENDURO EUROPE
 • 2008 690 ENDURO USA
 • 2009 125 EXC EUROPE
 • 2009 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2009 200 EXC AUSTRALIA
 • 2009 200 EXC EUROPE
 • 2009 200 XC USA
 • 2009 200 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2009 200 XC-W USA
 • 2009 250 EXC AUSTRALIA
 • 2009 250 EXC-F AUSTRALIA
 • 2009 250 EXC-F EUROPE
 • 2009 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
 • 2009 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2009 250 XC-F USA
 • 2009 250 XCF-W SOUTH AFRICA
 • 2009 250 XCF-W USA
 • 2009 250 XC USA
 • 2009 250 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2009 250 XC-W USA
 • 2009 300 EXC AUSTRALIA
 • 2009 300 EXC EUROPE
 • 2009 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2009 300 XC USA
 • 2009 300 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2009 300 XC-W USA
 • 2009 400 EXC AUSTRALIA
 • 2009 400 EXC EUROPE
 • 2009 400 XC-W USA
 • 2009 450 EXC AU, GB
 • 2009 450 EXC EUROPE
 • 2009 450 EXC SIX DAYS EUROPE
 • 2009 450 EXC USA
 • 2009 450 SMR EUROPE
 • 2009 450 XC-F USA
 • 2009 450 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2009 450 XC-W USA
 • 2009 505 XC-F EUROPE
 • 2009 530 EXC AU, GB
 • 2009 530 EXC EUROPE
 • 2009 530 EXC SIX DAYS EUROPE
 • 2009 530 EXC USA
 • 2009 530 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2009 530 XC-W USA
 • 2009 690 ENDURO AU, GB
 • 2009 690 ENDURO EUROPE
 • 2009 690 ENDURO R AU, GB
 • 2009 690 ENDURO R EUROPE
 • 2009 690 ENDURO R USA
 • 2009 690 ENDURO USA
 • 2010 125 EXC CHAMPION EDITION EUROPE
 • 2010 125 EXC EUROPE
 • 2010 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2010 150 XC USA
 • 2010 200 EXC AUSTRALIA
 • 2010 200 EXC EUROPE
 • 2010 200 XC-W USA
 • 2010 250 EXC AUSTRALIA
 • 2010 250 EXC E-STARTER EUROPE
 • 2010 250 EXC EUROPE
 • 2010 250 EXC-F AUSTRALIA
 • 2010 250 EXC-F CHAMPION EDIT. EUROPE
 • 2010 250 EXC-F EUROPE
 • 2010 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
 • 2010 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2010 250 XCF-W CHAMPION EDIT. USA
 • 2010 250 XCF-W SOUTH AFRICA
 • 2010 250 XC USA
 • 2010 250 XC-W USA
 • 2010 300 EXC AUSTRALIA
 • 2010 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
 • 2010 300 EXC EUROPE
 • 2010 300 XC USA
 • 2010 300 XC-W USA
 • 2010 400 EXC AUSTRALIA
 • 2010 400 EXC EUROPE
 • 2010 400 XC-W USA
 • 2010 450 EXC AUSTRALIA
 • 2010 450 EXC CHAMPION EDIT. EUROPE
 • 2010 450 EXC CHAMPION EDIT. USA
 • 2010 450 EXC EUROPE
 • 2010 450 EXC SIX DAYS EUROPE
 • 2010 450 EXC USA
 • 2010 450 SMR EUROPE
 • 2010 450 XC-W CHAMPION EDIT. USA
 • 2010 450 XC-W SIX DAYS USA
 • 2010 450 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2010 530 EXC AUSTRALIA
 • 2010 530 EXC CHAMPION EDIT. EUROPE
 • 2010 530 EXC CHAMPION EDIT. USA
 • 2010 530 EXC EUROPE
 • 2010 530 EXC SIX.DAYS EUROPE
 • 2010 530 EXC USA
 • 2010 530 XC-W SIX.DAYS USA
 • 2010 530 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2010 690 ENDURO AU, GB
 • 2010 690 ENDURO EUROPE
 • 2010 690 ENDURO R AU, GB
 • 2010 690 ENDURO R EUROPE
 • 2010 690 ENDURO R USA
 • 2011 125 EXC EUROPE
 • 2011 125 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2011 125 SX EUROPE
 • 2011 150 SX EUROPE
 • 2011 150 XC USA
 • 2011 200 EXC AUSTRALIA
 • 2011 200 EXC EUROPE
 • 2011 200 XC-W USA
 • 2011 250 EXC AUSTRALIA
 • 2011 250 EXC EUROPE
 • 2011 250 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 250 EXC-F AUSTRALIA
 • 2011 250 EXC-F EUROPE
 • 2011 250 EXC-F FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
 • 2011 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2011 250 SX EUROPE
 • 2011 250 SX-F EUROPE
 • 2011 250 SX-F MUSQUIN REPLICA EUROPE
 • 2011 250 SX-F USA
 • 2011 250 XC EU, US
 • 2011 250 XC-F USA
 • 2011 250 XCF-W SIX DAYS USA
 • 2011 250 XC-W USA
 • 2011 300 EXC AUSTRALIA
 • 2011 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
 • 2011 300 EXC EUROPE
 • 2011 300 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 300 XC EU, US
 • 2011 300 XC-W USA
 • 2011 350 SX-F CAIROLI REPLICA EUROPE
 • 2011 350 SX-F EUROPE
 • 2011 350 SX-F USA
 • 2011 350 XC-F USA
 • 2011 400 EXC AUSTRALIA
 • 2011 400 EXC EUROPE
 • 2011 400 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 450 EXC AUSTRALIA
 • 2011 450 EXC EUROPE
 • 2011 450 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 450 EXC SIX DAYS EUROPE
 • 2011 450 EXC USA
 • 2011 450 SX-F EUROPE
 • 2011 450 SX-F USA
 • 2011 450 XC-W SIX DAYS USA
 • 2011 530 EXC AUSTRALIA
 • 2011 530 EXC EUROPE
 • 2011 530 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 530 EXC SIX.DAYS EUROPE
 • 2011 530 EXC USA
 • 2011 530 XC-W SIX.DAYS USA
 • 2011 690 ENDURO R AU, GB
 • 2011 690 ENDURO R EUROPE
 • 2011 690 ENDURO R USA
 • 2012 125 EXC EUROPE
 • 2012 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2012 125 SX EUROPE
 • 2012 150 SX EUROPE
 • 2012 150 XC USA
 • 2012 200 EXC AUSTRALIA
 • 2012 200 EXC EUROPE
 • 2012 200 XC-W USA
 • 2012 250 EXC AUSTRALIA
 • 2012 250 EXC EUROPE
 • 2012 250 EXC-F AUSTRALIA
 • 2012 250 EXC-F EUROPE
 • 2012 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
 • 2012 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2012 250 SX EUROPE
 • 2012 250 SX-F EUROPE
 • 2012 250 SX-F ROCZEN REPLICA EUROPE
 • 2012 250 SX-F USA
 • 2012 250 XC EU, US
 • 2012 250 XC-F USA
 • 2012 250 XCF-W USA
 • 2012 250 XC-W USA
 • 2012 300 EXC AUSTRALIA
 • 2012 300 EXC EUROPE
 • 2012 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2012 300 XC EU, US
 • 2012 300 XC-W USA
 • 2012 350 EXC-F AUSTRALIA
 • 2012 350 EXC-F EUROPE
 • 2012 350 EXC-F SIX DAYS EUROPE
 • 2012 350 EXC-F USA
 • 2012 350 SX-F CAIROLI REPLICA EUROPE
 • 2012 350 SX-F EUROPE
 • 2012 350 SX-F USA
 • 2012 350 XC-F USA
 • 2012 350 XCF-W USA
 • 2012 450 EXC AUSTRALIA
 • 2012 450 EXC EUROPE
 • 2012 450 EXC SIX DAYS EUROPE
 • 2012 450 SMR EUROPE
 • 2012 450 SX-F EUROPE
 • 2012 450 SX-F FACT.REPL. USA
 • 2012 450 SX-F USA
 • 2012 450 XC-W USA
 • 2012 500 EXC AUSTRALIA
 • 2012 500 EXC EUROPE
 • 2012 500 EXC SIX DAYS EUROPE

Σε απόθεμα

+ -

Βάρος 0.1 kg
Κατασκευαστής

Enduro Expert

Κωδικός προϊόντος: 60008KITEE Κατηγορίες: , ,
Product Categories
Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories