Ρουλεμάν Πιστονιού KTM EXC 250/300 2T ’98-’21 18x22x20mm (54430034000) 182220EE

13.00

Connecting rod KTM EXC 250/300 2T ’98-’21 18x22x20 (54430034000) Enduro Expert 182220EE

 • 1994 250 SX M/O EUROPE
 • 1994 MXC 300 USA
 • 1996 250 EXC M/O 13LT BRAZIL
 • 1996 250 SX M/O DOOR
 • 1996 300 EXC M/O 13LT USA
 • 1996 300 EXC M/O EUROPE
 • 1996 MXC 300 M/O 13LT USA
 • 1997 250 EXC M/O 13LT USA
 • 1997 250 EXC M/O EUROPE
 • 1997 250 SX M/O EUROPE
 • 1997 250 SX M/O DOOR
 • 1997 300 EXC M/O 13LT USA
 • 1997 300 EXC M/O EUROPE
 • 1997 MXC 300 M/O 13LT USA
 • 1998 250 EXC 12LT USA
 • 1998 250 EXC EUROPE
 • 1998 SX EUROPE 250
 • 1998 250 SX USA
 • 1998 300 EXC 12LT USA
 • 1998 300 EXC EUROPE
 • 1998 MXC 300 12LT USA
 • 1998 MXC 380 12LT USA
 • 1998 SX EUROPE 380
 • 1999 250 EXC 12LT USA
 • 1999 250 EXC EUROPE
 • 1999 SX EUROPE 250
 • 1999 250 SX USA
 • 1999 300 EXC 12LT USA
 • 1999 300 EXC EUROPE
 • 1999 MXC 300 12LT USA
 • 1999 MXC 380 12LT USA
 • 1999 SX EUROPE 380
 • 2000 250 EXC AUSTRALIA
 • 2000 250 EXC EUROPE
 • 2000 250 EXC USA
 • 2000 SX EUROPE 250
 • 2000 250 SX USA
 • 2000 300 EXC AUSTRALIA
 • 2000 300 EXC EUROPE
 • 2000 300 EXC USA
 • 2000 300 MXC USA
 • 2000 MXC USA 380
 • 2000 380 SX EUROPE
 • 2000 380 SX USA
 • 2001 250 EXC AUSTRALIA
 • 2001 250 EXC EUROPE
 • 2001 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2001 250 EXC USA
 • 2001 SX EUROPE 250
 • 2001 SXS EUROPE 250
 • 2001 300 EXC AUSTRALIA
 • 2001 300 EXC EUROPE
 • 2001 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2001 300 EXC USA
 • 2001 MXC 300 USA
 • 2001 MXC USA 380
 • 2001 SX EUROPE 380
 • 2002 250 EXC AUSTRALIA
 • 2002 250 EXC EUROPE
 • 2002 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2002 250 EXC USA
 • 2002 SX EUROPE 250
 • 2002 300 EXC AUSTRALIA
 • 2002 300 EXC EUROPE
 • 2002 300 EXC USA
 • 2002 MXC 300 USA
 • 2002 SX EUROPE 380
 • 2003 250 EXC AUSTRALIA
 • 2003 250 EXC EUROPE
 • 2003 250 EXC GREAT BRITAIN
 • 2003 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2003 250 EXC USA
 • 2003 SX EUROPE 250
 • 2003 SXS EUROPE 250
 • 2003 300 EXC AUSTRALIA
 • 2003 300 EXC EUROPE
 • 2003 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2003 300 EXC USA
 • 2003 MXC 300 USA
 • 2004 250 EXC AUSTRALIA
 • 2004 250 EXC EUROPE
 • 2004 250 EXC GREAT BRITAIN
 • 2004 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2004 250 EXC USA
 • 2004 250 SX EUROPE
 • 2004 250 SXS EUROPE
 • 2004 300 EXC AUSTRALIA
 • 2004 300 EXC EUROPE
 • 2004 300 EXC GREAT BRITAIN
 • 2004 300 EXC USA
 • 2004 300 MXC USA
 • 2005 250 EXC AUSTRALIA
 • 2005 250 EXC EUROPE
 • 2005 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2005 250 EXC USA
 • 2005 250 SX EUROPE
 • 2005 250 SXS EUROPE
 • 2005 300 EXC AUSTRALIA
 • 2005 300 EXC EUROPE
 • 2005 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2005 300 EXC USA
 • 2006 250 EXC AUSTRALIA
 • 2006 250 EXC EUROPE
 • 2006 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2006 250 SX EUROPE
 • 2006 250 SXS EUROPE
 • 2006 250 XC USA
 • 2006 250 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2006 250 XC-W USA
 • 2006 300 EXC AUSTRALIA
 • 2006 300 EXC EUROPE
 • 2006 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2006 300 XC USA
 • 2006 300 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2006 300 XC-W USA
 • 2007 250 EXC AUSTRALIA
 • 2007 250 EXC EUROPE
 • 2007 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2007 250 SX EUROPE
 • 2007 250 SXS EUROPE
 • 2007 250 XC USA
 • 2007 250 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2007 250 XC-W USA
 • 2007 300 EXC AUSTRALIA
 • 2007 300 EXC-E AUSTRALIA
 • 2007 300 EXC-E EUROPE
 • 2007 300 EXC EUROPE
 • 2007 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2007 300 XC USA
 • 2007 300 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2007 300 XC-W USA
 • 2008 250 EXC AUSTRALIA
 • 2008 250 EXC EUROPE
 • 2008 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2008 250 SX EUROPE
 • 2008 250 XC USA
 • 2008 250 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2008 250 XC-W USA
 • 2008 300 EXC-E AUSTRALIA
 • 2008 300 EXC-E EUROPE
 • 2008 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
 • 2008 300 XC USA
 • 2008 300 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2008 300 XC-W USA
 • 2009 250 EXC AUSTRALIA
 • 2009 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2009 250 SX EUROPE
 • 2009 250 XC USA
 • 2009 250 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2009 250 XC-W USA
 • 2009 300 EXC AUSTRALIA
 • 2009 300 EXC EUROPE
 • 2009 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2009 300 XC USA
 • 2009 300 XC-W SOUTH AFRICA
 • 2009 300 XC-W USA
 • 2010 250 EXC AUSTRALIA
 • 2010 250 EXC E-STARTER EUROPE
 • 2010 250 EXC EUROPE
 • 2010 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2010 250 SX EUROPE
 • 2010 250 XC USA
 • 2010 250 XC-W USA
 • 2010 300 EXC AUSTRALIA
 • 2010 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
 • 2010 300 EXC EUROPE
 • 2010 300 XC USA
 • 2010 300 XC-W USA
 • 2011 250 EXC AUSTRALIA
 • 2011 250 EXC EUROPE
 • 2011 250 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2011 250 SX EUROPE
 • 2011 250 XC EU, US
 • 2011 250 XC-W USA
 • 2011 300 EXC AUSTRALIA
 • 2011 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
 • 2011 300 EXC EUROPE
 • 2011 300 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
 • 2011 300 XC EU, US
 • 2011 300 XC-W USA
 • 2012 250 EXC AUSTRALIA
 • 2012 250 EXC EUROPE
 • 2012 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2012 250 SX EUROPE
 • 2012 250 XC EU, US
 • 2012 250 XC-W USA
 • 2012 300 EXC AUSTRALIA
 • 2012 300 EXC EUROPE
 • 2012 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2012 300 XC EU, US
 • 2012 300 XC-W USA
 • 2013 250 EXC AUSTRALIA
 • 2013 250 EXC EUROPE
 • 2013 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2013 250 SX EUROPE
 • 2013 250 SX USA
 • 2013 250 XC EU, US
 • 2013 250 XC-W USA
 • 2013 300 EXC AUSTRALIA
 • 2013 300 EXC EUROPE
 • 2013 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2013 300 XC EU, US
 • 2013 300 XC-W USA
 • 2014 250 EXC AUSTRALIA
 • 2014 250 EXC EUROPE
 • 2014 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2014 250 SX EUROPE
 • 2014 250 SX USA
 • 2014 250 XC EU, US
 • 2014 250 XC-W USA
 • 2014 300 EXC AUSTRALIA
 • 2014 300 EXC EUROPE
 • 2014 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2014 300 XC EU, US
 • 2014 300 XC-W SIX DAYS USA
 • 2014 300 XC-W USA
 • 2014 FREERIDE 250 R AUSTRALIA
 • 2014 FREERIDE 250 R EUROPE
 • 2015 250 EXC AUSTRALIA
 • 2015 250 EXC EUROPE
 • 2015 250 EXC FACTORY EDITION EUROPE
 • 2015 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2015 250 SX EUROPE
 • 2015 250 SX USA
 • 2015 250 XC EU, US
 • 2015 250 XC-W USA
 • 2015 300 EXC AUSTRALIA
 • 2015 300 EXC CKD BRAZIL
 • 2015 300 EXC EUROPE
 • 2015 300 EXC FACTORY EDITION EUROPE
 • 2015 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2015 300 XC EU, US
 • 2015 300 XC-W SIX DAYS USA
 • 2015 300 XC-W USA
 • 2015 FREERIDE 250 R AUSTRALIA
 • 2015 FREERIDE 250 R EUROPE
 • 2015 FREERIDE 250 R USA
 • 2016 250 EXC AUSTRALIA
 • 2016 250 EXC EUROPE
 • 2016 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2016 250 SX EUROPE
 • 2016 250 SX USA
 • 2016 250 XC EU, US
 • 2016 250 XC-W DOOR
 • 2016 300 EXC AUSTRALIA
 • 2016 300 EXC CKD BRAZIL
 • 2016 300 EXC EUROPE
 • 2016 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2016 300 XC EU, US
 • 2016 300 XC-W SIX DAYS USA
 • 2016 300 XC-W DOOR
 • 2016 FREERIDE 250 R AUSTRALIA
 • 2016 FREERIDE 250 R EUROPE
 • 2016 FREERIDE 250 R USA
 • 2017 250 EXC AUSTRALIA
 • 2017 250 EXC EUROPE
 • 2017 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2017 250 SX EUROPE
 • 2017 250 SX USA
 • 2017 250 XC USA
 • 2017 250 XC-W DOOR
 • 2017 300 EXC AUSTRALIA
 • 2017 300 EXC CKD BRAZIL
 • 2017 300 EXC EUROPE
 • 2017 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
 • 2017 300 XC USA
 • 2017 300 XC-W SIX DAYS USA
 • 2017 300 XC-W DOOR
 • 2017 FREERIDE 250 R EUROPE
 • 2017 FREERIDE 250 R USA
 • 2018 250 EXC AUSTRALIA
 • 2018 250 EXC SIX DAYS TPI EUROPE
 • 2018 250 EXC TPI EUROPE
 • 2018 250 SX EUROPE
 • 2018 250 SX USA
 • 2018 250 XC USA
 • 2018 250 XC-W TPI DOOR
 • 2018 250 XC-W DOOR
 • 2018 300 EXC AUSTRALIA
 • 2018 300 EXC CKD BRAZIL
 • 2018 300 EXC SIX DAYS TPI EUROPE
 • 2018 300 EXC TPI EUROPE
 • 2018 300 XC USA
 • 2018 300 XC-W SIX DAYS USA
 • 2018 300 XC-W DOOR
 • 2019 250 EXC SIX DAYS TPI EUROPE
 • 2019 250 EXC TPI EUROPE
 • 2019 250 SX EUROPE
 • 2019 250 SX USA
 • 2019 250 XC USA
 • 2019 250 XC-W TPI DOOR
 • 2019 300 EXC CKD BRAZIL
 • 2019 300 EXC SIX DAYS TPI EUROPE
 • 2019 300 EXC TPI EUROPE
 • 2019 300 XC USA
 • 2019 300 XC-W SIX DAYS TPI USA
 • 2019 300 XC-W TPI DOOR
 • 2020 250 EXC SIX DAYS TPI EUROPE
 • 2020 250 EXC TPI EUROPE
 • 2020 250 SX EUROPE
 • 2020 250 SX USA
 • 2020 250 XC TPI USA
 • 2020 250 XC-W TPI DOOR
 • 2020 300 EXC CKD BRAZIL
 • 2020 300 EXC SIX DAYS TPI EUROPE
 • 2020 300 EXC TPI ERZBERGRODEO EUROPE
 • 2020 300 EXC TPI EUROPE
 • 2020 300 XC TPI USA
 • 2020 300 XC-W SIX DAYS TPI USA
 • 2020 300 XC-W TPI USA
+ -

Κατασκευαστής

Enduro Expert

Κωδικός προϊόντος: 182220EE Κατηγορίες: ,
Product Categories
Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories