Κεραμικά τακάκια οπίσθιων φρένων για KTM SX/EXC ’04-’22

20.00

Rear sintered brake pads KTM SX/EXC ’04-’22 Enduro Expert EE02428

BMW G 450 X 2008
BMW G 450 X 2008
BMW G 450 X 2008
BMW G 450 X 2009
BMW G 450 X 2009
BMW G 450 X 2009
BMW G 450 X 2010
BMW G 450 X 2010
BMW G 450 X 2010
BMW G 450 X 2011
BMW G 450 X 2011
BMW G 450 X 2011
Husaberg FE 250 ie Enduro 2013
Husaberg FE 250 ie Enduro 2014
Husaberg FE 350 ie Enduro 2013
Husaberg FE 350 ie Enduro 2014
Husaberg FE 390 ie Enduro 2010
Husaberg FE 390 ie Enduro 2011
Husaberg FE 390 ie Enduro 2012
Husaberg FE 450 ie Enduro 2009
Husaberg FE 450 ie Enduro 2010
Husaberg FE 450 ie Enduro 2011
Husaberg FE 450 ie Enduro 2012
Husaberg FE 450 ie Enduro 2013
Husaberg FE 450 ie Enduro 2014
Husaberg FE 501 ie Enduro 2013
Husaberg FE 501 ie Enduro 2014
Husaberg FE 570 ie Enduro 2009
Husaberg FE 570 ie Enduro 2010
Husaberg FE 570 ie Enduro 2011
Husaberg FE 570 ie Enduro 2012
Husaberg FS 570 ie Supermoto 2010
Husaberg FS 570 ie Supermoto 2011
Husaberg FX 450 ie Cross 2010
Husaberg FX 450 ie Cross 2011
Husaberg TE 125 Enduro 2012
Husaberg TE 125 Enduro 2013
Husaberg TE 125 Enduro 2014
Husaberg TE 250 Enduro 2011
Husaberg TE 250 Enduro 2012
Husaberg TE 250 Enduro 2013
Husaberg TE 250 Enduro 2014
Husaberg TE 300 Enduro 2011
Husaberg TE 300 Enduro 2012
Husaberg TE 300 Enduro 2013
Husaberg TE 300 Enduro 2014
Husqvarna CR 125 2005
Husqvarna CR 125 2006
Husqvarna CR 125 2007
Husqvarna CR 125 2008
Husqvarna CR 125 2009
Husqvarna CR 125 2010
Husqvarna CR 125 2011
Husqvarna CR 125 2012
Husqvarna CR 125 2013
Husqvarna FC 250 2014
Husqvarna FC 250 2015
Husqvarna FC 250 2016
Husqvarna FC 250 2017
Husqvarna FC 250 2018
Husqvarna FC 250 2019
Husqvarna FC 250 2020
Husqvarna FC 350 2014
Husqvarna FC 350 2015
Husqvarna FC 350 2016
Husqvarna FC 350 2017
Husqvarna FC 350 2018
Husqvarna FC 350 2019
Husqvarna FC 350 2020
Husqvarna FC 450 2014
Husqvarna FC 450 2015
Husqvarna FC 450 2016
Husqvarna FC 450 2017
Husqvarna FC 450 2018
Husqvarna FC 450 2019
Husqvarna FC 450 2020
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2019
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020
Husqvarna FE 250 2014
Husqvarna FE 250 2015
Husqvarna FE 250 2016
Husqvarna FE 250 2017
Husqvarna FE 250 2018
Husqvarna FE 250 2019
Husqvarna FE 250 2020
Husqvarna FE 350 2014
Husqvarna FE 350 2015
Husqvarna FE 350 2016
Husqvarna FE 350 2017
Husqvarna FE 350 2018
Husqvarna FE 350 2019
Husqvarna FE 350 2020
Husqvarna FE 450 2014
Husqvarna FE 450 2015
Husqvarna FE 450 2016
Husqvarna FE 450 2017
Husqvarna FE 450 2018
Husqvarna FE 450 2019
Husqvarna FE 450 2020
Husqvarna FE 501 2014
Husqvarna FE 501 2015
Husqvarna FE 501 2016
Husqvarna FE 501 2017
Husqvarna FE 501 2018
Husqvarna FE 501 2019
Husqvarna FE 501 2020
Husqvarna FS 450 2015
Husqvarna FS 450 2016
Husqvarna FS 450 2017
Husqvarna FS 450 2018
Husqvarna FS 450 2019
Husqvarna FS 450 2020
Husqvarna SM 450 R ie 2009
Husqvarna SM 450 R ie 2010
Husqvarna SM 450 RR 2009
Husqvarna SM 450 RR 2010
Husqvarna SM 450 R 2008
Husqvarna SM 450 R Euro2 2007
Husqvarna SM 450 R Euro3 2007
Husqvarna SM 510 R ie 2008
Husqvarna SM 510 R ie 2009
Husqvarna SM 510 R ie 2010
Husqvarna SM 510 R 2006
Husqvarna SM 510 R Euro2 2007
Husqvarna SM 510 R Euro3 2007
Husqvarna SM 530 RR 2009
Husqvarna SM 530 RR 2010
Husqvarna SMR 449 ie 2011
Husqvarna SMR 449 ie 2012
Husqvarna SMR 511 ie 2011
Husqvarna SMR 511 ie 2012
Husqvarna TC 125 2014
Husqvarna TC 125 2015
Husqvarna TC 125 2016
Husqvarna TC 125 2017
Husqvarna TC 125 2018
Husqvarna TC 125 2019
Husqvarna TC 125 2020
Husqvarna TC 250 4T 2008
Husqvarna TC 250 2T 2014
Husqvarna TC 250 2T 2015
Husqvarna TC 250 2T 2016
Husqvarna TC 250 2T 2017
Husqvarna TC 250 2T 2018
Husqvarna TC 250 2T 2019
Husqvarna TC 250 2T 2020
Husqvarna TC 250 4T 2009
Husqvarna TC 250 4T 2010
Husqvarna TC 250 ie 2011
Husqvarna TC 250 ie 2012
Husqvarna TC 250 R ie 2013
Husqvarna TC 250 4T 2005
Husqvarna TC 250 4T 2006
Husqvarna TC 250 4T 2007
Husqvarna TC 449 ie 2011
Husqvarna TC 449 ie 2012
Husqvarna TC 449 ie 2013
Husqvarna TC 450 2008
Husqvarna TC 450 2009
Husqvarna TC 450 2010
Husqvarna TC 450 2005
Husqvarna TC 450 2006
Husqvarna TC 450 2007
Husqvarna TC 510 2008
Husqvarna TC 510 2009
Husqvarna TC 510 2006
Husqvarna TC 510 2007
Husqvarna TE 125 2T 2014
Husqvarna TE 125 2T 2015
Husqvarna TE 125 2T 2016
Husqvarna TE 150 i 2020
Husqvarna TE 250 ie 2008
Husqvarna TE 250 2T 2014
Husqvarna TE 250 2T 2015
Husqvarna TE 250 2T 2016
Husqvarna TE 250 2T 2017
Husqvarna TE 250 2T i 2018
Husqvarna TE 250 2T i 2019
Husqvarna TE 250 2T i 2020
Husqvarna TE 250 ie 2009
Husqvarna TE 250 ie 2010
Husqvarna TE 250 ie 2011
Husqvarna TE 250 ie 2012
Husqvarna TE 250 R ie 2013
Husqvarna TE 250 4T 2006
Husqvarna TE 250 4T Euro2 2007
Husqvarna TE 250 4T Euro3 2007
Husqvarna TE 300 2014
Husqvarna TE 300 2015
Husqvarna TE 300 2016
Husqvarna TE 300 2017
Husqvarna TE 300 i 2018
Husqvarna TE 300 i 2019
Husqvarna TE 300 i 2020
Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2020
Husqvarna TE 310 ie 2009
Husqvarna TE 310 ie 2010
Husqvarna TE 310 ie 2011
Husqvarna TE 310 ie 2012
Husqvarna TE 310 R ie 2013
Husqvarna TE 449 ie 2011
Husqvarna TE 449 ie 2012
Husqvarna TE 449 ie 2013
Husqvarna TE 450 ie 2008
Husqvarna TE 450 ie 2009
Husqvarna TE 450 ie 2010
Husqvarna TE 450 2006
Husqvarna TE 450 Euro2 2007
Husqvarna TE 450 Euro3 2007
Husqvarna TE 510 ie 2008
Husqvarna TE 510 ie 2009
Husqvarna TE 510 ie 2010
Husqvarna TE 510 2006
Husqvarna TE 510 Euro2 2007
Husqvarna TE 510 Euro3 2007
Husqvarna TE 511 ie 2011
Husqvarna TE 511 ie 2012
Husqvarna TE 511 ie 2013
Husqvarna TX 125 2017
Husqvarna TX 125 2018
Husqvarna TX 125 2019
Husqvarna WR 125 2006
Husqvarna WR 125 2007
Husqvarna WR 125 2008
Husqvarna WR 125 2009
Husqvarna WR 125 2010
Husqvarna WR 125 2011
Husqvarna WR 125 2012
Husqvarna WR 125 2013
KTM EXC 125 2004
KTM EXC 125 2005
KTM EXC 125 2006
KTM EXC 125 2007
KTM EXC 125 2008
KTM EXC 125 2009
KTM EXC 125 2010
KTM EXC 125 2011
KTM EXC 125 2012
KTM EXC 125 2013
KTM EXC 125 2014
KTM EXC 125 2015
KTM EXC 125 2016
KTM EXC 125 Sixdays 2009
KTM EXC 125 Sixdays 2010
KTM EXC 125 Sixdays 2011
KTM EXC 125 Sixdays 2012
KTM EXC 125 Sixdays 2013
KTM EXC 125 Sixdays 2014
KTM EXC 125 Sixdays 2015
KTM EXC 125 Sixdays 2016
KTM EXC 200 2004
KTM EXC 200 2005
KTM EXC 200 2006
KTM EXC 200 2007
KTM EXC 200 2008
KTM EXC 200 2009
KTM EXC 200 2010
KTM EXC 200 2011
KTM EXC 200 2012
KTM EXC 200 2013
KTM EXC 200 2014
KTM EXC 200 2015
KTM EXC 200 2016
KTM EXC 250 2004
KTM EXC 250 2005
KTM EXC 250 2006
KTM EXC 250 2007
KTM EXC 250 2008
KTM EXC 250 2009
KTM EXC 250 2010
KTM EXC 250 2011
KTM EXC 250 2012
KTM EXC 250 2013
KTM EXC 250 2014
KTM EXC 250 2015
KTM EXC 250 2016
KTM EXC 250 2017
KTM EXC 250 TPI 2018
KTM EXC 250 TPI 2019
KTM EXC 250 4T Racing 2004
KTM EXC 250 4T Racing 2005
KTM EXC 250 4T Racing 2006
KTM EXC 250 Sixdays 2009
KTM EXC 250 Sixdays 2010
KTM EXC 250 Sixdays 2011
KTM EXC 250 Sixdays 2012
KTM EXC 250 Sixdays 2013
KTM EXC 250 Sixdays 2014
KTM EXC 250 Sixdays 2015
KTM EXC 250 Sixdays 2016
KTM EXC 250 Sixdays 2017
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2018
KTM EXC 250 TPI Sixdays 2019
KTM EXC 300 2004
KTM EXC 300 2005
KTM EXC 300 2006
KTM EXC 300 2007
KTM EXC 300 2009
KTM EXC 300 2010
KTM EXC 300 2011
KTM EXC 300 2012
KTM EXC 300 2013
KTM EXC 300 2014
KTM EXC 300 2015
KTM EXC 300 2016
KTM EXC 300 2017
KTM EXC 300 TPI 2018
KTM EXC 300 TPI 2019
KTM EXC 300 Sixdays 2009
KTM EXC 300 Sixdays 2012
KTM EXC 300 Sixdays 2013
KTM EXC 300 Sixdays 2014
KTM EXC 300 Sixdays 2015
KTM EXC 300 Sixdays 2016
KTM EXC 300 Sixdays 2017
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2018
KTM EXC 300 TPI Sixdays 2019
KTM EXC 400 2009
KTM EXC 400 2010
KTM EXC 400 2011
KTM EXC 400 Racing 2004
KTM EXC 400 Racing 2005
KTM EXC 400 Racing 2006
KTM EXC 400 Racing 2007
KTM EXC 450 R 2008
KTM EXC 450 2009
KTM EXC 450 2010
KTM EXC 450 2011
KTM EXC 450 ie 2012
KTM EXC 450 ie 2013
KTM EXC 450 ie 2014
KTM EXC 450 ie 2015
KTM EXC 450 ie 2016
KTM EXC 450 Racing 2004
KTM EXC 450 Racing 2005
KTM EXC 450 Racing 2006
KTM EXC 450 Racing 2007
KTM EXC 450 Sixdays 2009
KTM EXC 450 Sixdays 2010
KTM EXC 450 Sixdays 2011
KTM EXC 450 ie Sixdays 2012
KTM EXC 450 ie Sixdays 2013
KTM EXC 450 ie Sixdays 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays 2015
KTM EXC 450 ie Sixdays 2016
KTM EXC 500 ie 2012
KTM EXC 500 ie 2013
KTM EXC 500 ie 2014
KTM EXC 500 ie 2015
KTM EXC 500 ie 2016
KTM EXC 500 ie Sixdays 2012
KTM EXC 500 ie Sixdays 2013
KTM EXC 500 ie Sixdays 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays 2015
KTM EXC 500 ie Sixdays 2016
KTM EXC 525 Racing 2004
KTM EXC 525 Racing 2005
KTM EXC 525 Racing 2006
KTM EXC 525 Racing 2007
KTM EXC 530 R 2008
KTM EXC 530 2009
KTM EXC 530 2010
KTM EXC 530 2011
KTM EXC 530 Sixdays 2009
KTM EXC 530 Sixdays 2010
KTM EXC 530 Sixdays 2011
KTM EXC-E 300 2007
KTM EXC-E 300 2008
KTM EXC-E 300 Sixdays 2010
KTM EXC-E 300 Sixdays 2011
KTM EXC-F 250 4T 2007
KTM EXC-F 250 4T 2008
KTM EXC-F 250 4T 2009
KTM EXC-F 250 4T 2010
KTM EXC-F 250 ie4T 2011
KTM EXC-F 250 ie4T 2012
KTM EXC-F 250 ie4T 2013
KTM EXC-F 250 ie4T 2014
KTM EXC-F 250 ie4T 2015
KTM EXC-F 250 ie4T 2016
KTM EXC-F 250 ie4T 2017
KTM EXC-F 250 ie4T 2018
KTM EXC-F 250 ie4T 2019
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2011
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2012
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2013
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2015
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2017
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2018
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2019
KTM EXC-F 350 ie4T 2012
KTM EXC-F 350 ie4T 2013
KTM EXC-F 350 ie4T 2014
KTM EXC-F 350 ie4T 2015
KTM EXC-F 350 ie4T 2016
KTM EXC-F 350 ie4T 2017
KTM EXC-F 350 ie4T 2018
KTM EXC-F 350 ie4T 2019
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2012
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2013
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2015
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2017
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2018
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2019
KTM EXC-F 450 ie 2017
KTM EXC-F 450 ie 2018
KTM EXC-F 450 ie 2019
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2017
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2018
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2019
KTM EXC-F 500 ie 2017
KTM EXC-F 500 ie 2018
KTM EXC-F 500 ie 2019
KTM EXC-F 500 ie Sixdays 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays 2018
KTM EXC-F 500 ie Sixdays 2019
KTM SMR 450 Supermoto 2005
KTM SMR 450 Supermoto 2006
KTM SMR 450 Supermoto 2007
KTM SMR 450 Supermoto 2008
KTM SMR 450 Supermoto 2009
KTM SMR 450 Supermoto 2010
KTM SMR 450 Supermoto 2011
KTM SMR 450 Supermoto 2012
KTM SMR 450 ie Supermoto 2013
KTM SMR 450 ie Supermoto 2014
KTM SMR 525 Supermoto 2004
KTM SMR 525 Supermoto 2005
KTM SMR 560 Supermoto 2006
KTM SMR 560 Supermoto 2007
KTM SX 125 2004
KTM SX 125 2005
KTM SX 125 2006
KTM SX 125 2007
KTM SX 125 2008
KTM SX 125 2009
KTM SX 125 2010
KTM SX 125 2011
KTM SX 125 2012
KTM SX 125 2013
KTM SX 125 2014
KTM SX 125 2015
KTM SX 125 2016
KTM SX 125 2017
KTM SX 125 2018
KTM SX 125 2019
KTM SX 150 2009
KTM SX 150 2010
KTM SX 150 2011
KTM SX 150 2012
KTM SX 150 2013
KTM SX 150 2014
KTM SX 150 2015
KTM SX 150 2016
KTM SX 150 2017
KTM SX 150 2018
KTM SX 150 2019
KTM SX 200 2004
KTM SX 250 2003
KTM SX 250 2004
KTM SX 250 2005
KTM SX 250 2006
KTM SX 250 2007
KTM SX 250 2008
KTM SX 250 2009
KTM SX 250 2010
KTM SX 250 2011
KTM SX 250 2012
KTM SX 250 2013
KTM SX 250 2014
KTM SX 250 2015
KTM SX 250 2016
KTM SX 250 2017
KTM SX 250 2018
KTM SX 250 2019
KTM SX 450 Racing 2003
KTM SX 450 Racing 2004
KTM SX 450 Racing 2005
KTM SX 450 Racing 2006
KTM SX 525 Racing 2003
KTM SX 525 Racing 2004
KTM SX 525 Racing 2005
KTM SX 525 Racing 2006
KTM SX-F 250 4T 2006
KTM SX-F 250 4T 2007
KTM SX-F 250 4T 2008
KTM SX-F 250 4T 2009
KTM SX-F 250 4T 2010
KTM SX-F 250 ie4T 2011
KTM SX-F 250 ie4T 2012
KTM SX-F 250 ie4T 2013
KTM SX-F 250 ie4T 2014
KTM SX-F 250 ie4T 2015
KTM SX-F 250 ie4T 2016
KTM SX-F 250 ie4T 2017
KTM SX-F 250 ie4T 2018
KTM SX-F 250 ie4T 2019
KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition 2017
KTM SX-F 350 ie 4T 2011
KTM SX-F 350 ie 4T 2012
KTM SX-F 350 ie 4T 2013
KTM SX-F 350 ie 4T 2014
KTM SX-F 350 ie 4T 2015
KTM SX-F 350 ie 4T 2016
KTM SX-F 350 ie 4T 2017
KTM SX-F 350 ie 4T 2018
KTM SX-F 350 ie 4T 2019
KTM SX-F 450 ie 2013
KTM SX-F 450 ie 2014
KTM SX-F 450 ie 2015
KTM SX-F 450 ie 2016
KTM SX-F 450 ie 2017
KTM SX-F 450 ie 2018
KTM SX-F 450 ie 2019
KTM SX-F 450 ie Factory Edition 2017
KTM SX-F 450 Racing 2007
KTM SX-F 450 Racing 2008
KTM SX-F 450 Racing 2009
KTM SX-F 450 Racing 2010
KTM SX-F 450 Racing 2011
KTM SX-F 450 Racing 2012
KTM SX-F 505 Racing 2007
KTM SX-F 505 Racing 2008
KTM SXC 625 2005
KTM SXC 625 2006
KTM XC 525 Desert Racing 2006
KTM XC 525 Desert Racing 2007
KTM XC-W 125 2017
KTM XC-W 125 2018
KTM XC-W 125 2019
KTM XC-W 150 2017
KTM XC-W 150 2018
KTM XC-W 150 2019
Rieju Marathon 250 LC Cross Competition 2011
Rieju Marathon 450 Cross Competition 2011
Sherco SE 250 i 2012
Sherco SE 250 i 2013
Sherco SE 250 2T 2014
Sherco SE 250 2T 2015
Sherco SE 250 R 2T Factory 2015
Sherco SE 250 i-R Racing 2012
Sherco SE 250 i-R Racing 2013
Sherco SE 250 R 2T Racing 2014
Sherco SE 250 R 2T Racing 2015
Sherco SE 250 R 2T Sixdays 2015
Sherco SE 300 i 2012
Sherco SE 300 i 2013
Sherco SE 300 2T 2014
Sherco SE 300 2T 2015
Sherco SE 300 R 2T Factory 2015
Sherco SE 300 i-R Racing 2012
Sherco SE 300 i-R Racing 2013
Sherco SE 300 R 2T Racing 2014
Sherco SE 300 R 2T Racing 2015
Sherco SE 300 R 2T Sixdays 2015
Sherco SEF 250 2014
Sherco SEF 250 2015
Sherco SEF 250 R Factory 2015
Sherco SEF 250 R Racing 2014
Sherco SEF 250 R Racing 2015
Sherco SEF 300 2014
Sherco SEF 300 2015
Sherco SEF 300 R Factory 2015
Sherco SEF 300 R Racing 2014
Sherco SEF 300 R Racing 2015
Sherco SEF 450 2015
Sherco SEF 450 R Racing 2015
SWM RS 300 R 2016
SWM RS 500 R 2016
SWM RS 500 R 2017
SWM SM 500 R 2016
SWM SM 500 R 2017
+ -

Κατασκευαστής

Enduro Expert

Κωδικός προϊόντος: EE02428 Κατηγορίες: ,
Product Categories
Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories